- Reklama -magazín

České prvostupňové civilné súdy sú siedme najrýchlejšie v Európe

spot_img

Česká republika je na siedmej priečke v Európskej únii čo sa týka rýchlosti civilného súdneho konania na prvom stupni. Ukázala to hodnotiaca správa EÚ Justice Scoreboard 2022, ktorá porovnáva prostredníctvom mnohých ukazovateľov kvalitu, efektivitu a nezávislosť súdnych systémov členských štátov Európskej únie. Na porovnanie, napríklad v Taliansku trvá konanie na prvom stupni trikrát dlhšie. Tuzemská justícia sa potom umiestnila na deviatej priečke čo sa týka počtu sudcov.
Najviac sudcov na obyvateľa má Luxembursko, najmenej Írsko. SR má napríklad zhruba štyrikrát viac sudcov, než má Dánsko.

Správa hodnotí to, ako sa jednotlivým členským krajinám Európskej únie darí zabezpečovať efektivitu, kvalitu a nezávislosť súdnych systémov. Venuje sa civilnému a správnemu konaniu.

Hodnotiaca správa sleduje rozličné ukazovatele, ako je počet vybavených vecí či dĺžka konania, ale napr. aj miera dôvery verejnosti v justíciu, výška súdnych poplatkov či legislatívny vývoj v jednotlivých štátoch.

Najpodstatnejšie závery zhrnul riaditeľ kancelárie predsedu Najvyššieho súdu Aleš Pavel.

1) Česká republika zaberá podľa údajov z roku 2020 v rámci členských štátov Európskej únie celkovo siedmu priečku pri porovnaní dĺžky konania v sporných civilných a obchodných veciach na súdoch prvých stupňov, ktorá je menej ako 200 dní.

(2) Dĺžka konania na všetkých stupňoch súdnej sústavy v sporných civilných a obchodných veciach predstavuje novo zatiaľ najlepší výsledok za dobu sledovania tejto štatistiky Európskou komisiou, a to síce tretí najlepší výsledok v Európskej únii, keď sa drží pod hodnotou 200 dní. Táto situácia predstavuje zlepšenie a Česká republika si naďalej drží relatívne vysokú latku.

3) Rýchlosť konania sa opäť zlepšila aj pred správnymi súdmi v prvom stupni, a to ako v porovnaní s rokom 2018 tak aj s rokom 2019.

4) Pokiaľ ide o množstvo vybavených vecí voči veciam, ktoré boli pred českými súdmi novo zahájené, oproti predchádzajúcim obdobiam došlo v roku 2020 k miernemu poklesu, a súdy tak vybavili nepatrne menej vecí, než im napadlo. Opačný a teda pozitívny trend možno sledovať na krajských súdoch rozhodujúcich v správnych veciach, kde bol počet vybavených vecí vyšší ako počet nových vecí.

5) České súdnictvo aj naďalej predstavuje v únijnom porovnaní relatívne nižšiu finančnú záťaž v prepočte na jedného obyvateľa. V prípade Českej republiky ide konkrétne o 10. najnižšie finančné náklady v Európskej únii.

6) Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zlepšeniu vnímania nezávislosti českých súdov a sudcov zo strany všeobecnej verejnosti, ale najmä zo strany obchodných spoločností. V rámci oboch uvedených skupín sa naďalej jedná o okolo 55 % pozitívnych hodnotení, pričom 10 až 20 % opýtaných občanov a firiem nemá na otázku nezávislosti súdnictva ustálený názor.

Podrobné údaje pripravuje Európska komisia v súčinnosti s kontaktnými osobami za jednotlivé súdne systémy. Dokument vzniká v spolupráci s Komisiou Rady Európy pre hodnotenie efektivity justície (CEPEJ), Európskou sieťou rád pre justíciu (ENCJ), Sieťou predsedov najvyšších súdov Európskej únie (NPSJC), Združením štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ (ACA-Europe), Európskou sietí pre hospodársku súťaž a Eurostatom.

EU Justice Scoreboard 2022 si môžete stiahnuť tu.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora